فوت پرینت

فوت پرینت

فوت پرینت

 

فوت پرینت (Footprint) ، به معنای نمایش حجم معاملات در یک قیمت ویا تیک قیمتی مشخص است. فوت پرینت می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت آتی حرکت قیمت ارائه دهد.

 

کاربرد فوت پرینت در ترید

فوت پرینت می تواند برای شناسایی موارد زیر در ترید استفاده شود:

 • روند قیمت: فوت پرینت می تواند به شناسایی روند قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر مقادیر حجم در فوت پرینت در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است.
 • تغییر روند: فوت پرینت می تواند به شناسایی تغییر روند کمک کند. به عنوان مثال، اگر مقادیر حجم در فوت پرینت پس از یک روند صعودی شروع به کاهش کند، نشان دهنده تغییر روند به نزولی است.

 

 

استراتژی های ترید با فوت پرینت

تعداد زیادی استراتژی ترید با فوت پرینت وجود دارد. برخی از استراتژی های رایج عبارتند از:

 

 • استراتژی دنباله روی روند: این استراتژی بر اساس فرضیه ای است که روند موجود به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. در این استراتژی، معامله گران از فوت پرینت برای شناسایی روند قیمت استفاده می کنند و سپس در جهت آن روند معامله می کنند.

 

 • استراتژی شکست روند: این استراتژی بر اساس فرضیه ای است که روند موجود در نهایت شکست خواهد خورد. در این استراتژی، معامله گران از فوت پرینت برای شناسایی نقاط ضعف در روند موجود استفاده می کنند و سپس در جهت مخالف آن روند معامله می کنند.

 

مزایا ی استفاده از فوت پرینت :

    فوت پرینت می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت حرکت قیمت ارائه دهد.

    فوت پرینت می تواند به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله کمک کند.

    فوت پرینت می تواند به معامله گران در شناسایی فرصت های معاملاتی جدید معاملاتی کمک کند

 

معایب استفاده از فوت پرینت :

    فوت پرینت تنها یک ابزار است و نباید به عنوان تنها معیار برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده شود.

    تفسیر فوت پرینت می تواند دشوار باشد و نیاز به تجربه و دانش دارد.

 

علاوه بر کاربردهای ذکر شده در بالا، فوت پرینت می تواند برای موارد دیگری نیز استفاده شود، از جمله:

 

    تحلیل بازار: فوت پرینت می تواند برای شناسایی روندهای بازار، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و شناسایی فرصت های معاملاتی جدید استفاده شود.

    تحلیل تکنیکال: فوت پرینت می تواند برای شناسایی الگوهای قیمتی، شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله و شناسایی نقاط چرخش قیمت استفاده شود.

    تحلیل بنیادی: فوت پرینت می تواند برای شناسایی تغییرات در تقاضا و عرضه یک دارایی، شناسایی تغییرات در احساسات سرمایه گذاران و شناسایی عوامل بنیادی که ممکن است بر قیمت یک دارایی تأثیر بگذارند استفاده شود.

 

دلتاچیست و چه ارتبازی با فوت پرینت دارد؟

دلتا تفاوت خالص در حجم معاملات در هر قیمت را اندازه گیری می کند.در واقع دلتا تفاضل حجم خرید  و فروش می باشد. با بررسی دلتا، می توان دید که آیا خریداران یا فروشندگان در حال کنترل بازار هستند. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از فوت پرینت و دلتا برای شناسایی فرصت های معاملاتی آورده شده است:

 

    فرض کنید در  فوت پرینت   و درتیک های مختلف ،حجم معاملات  یک سهام در حال افزایش است و دلتا نیز مثبت است. این نشان می دهد که خریداران در حال کنترل بازار هستند و قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

    فرض در  فوت پرینت   و درتیک های مختلف ،حجم معاملات  یک سهام در حال کاهش است و دلتا نیز منفی است. این نشان می دهد که فروشندگان در حال کنترل بازار هستند و قیمت احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

 

البته، فوت پرینت و دلتا تنها دو ابزار از بسیاری از ابزارهایی هستند که معامله گران برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. برای موفقیت در بازار، مهم است که از طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک ها استفاده کنید.

 

ایمبالانسها (Imbalances):

ایمبالانسها (Imbalances) در فوت پرینت، به تفاوت بین حجم معاملات خریداران و فروشندگان در دو تیک پشت سر هم و مشخص اشاره دارد. ایمبالانس مثبت نشان دهنده این است که خریداران بیشتر از فروشندگان در حال معامله هستند، در حالی که ایمبالانس منفی نشان دهنده این است که فروشندگان بیشتر از خریداران در حال معامله هستند.استفاده از ایمبالانسها در فوت پرینت می تواند به معامله گران کمک کند تا روند قیمت و نقاط ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند.

ایمبالانسها کاربردهای متعددی دارند که عبارتند از :

 • استفاده از ایمبالانسها برای شناسایی روند قیمت
 • استفاده از ایمبالانسها برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله

 

انواع ایمبالانسها

ایمبالانسها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 

    ایمبالانسهای نقطه ای (Point Imbalances): این نوع ایمبالانسها نشان دهنده تفاوت بین حجم معاملات خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص هستند.

    ایمبالانسهای دامنه ای (Range Imbalances): این نوع ایمبالانسها نشان دهنده تفاوت بین حجم معاملات خریداران و فروشندگان در یک دامنه قیمتی خاص هستند.

 

پوک (PoC):

پوک ( Point of Control =PoC ) در فوت پرینت،  به بیشترین حجم معاملات در یک کندل یا بازه زمانی خاص گویند. میتوان دلتا را در پوک ها محاسبه کرد و بر این اساس می توان گفت پوک ها می توانند مثبت یا منفی باشند. پوک های مثبت نشان دهنده این است که حجم خرید بیش از حجم فروش بوده  ، در حالی که پوک های منفی نشان دهنده این است که حجم فروش بیش از حجم خرید بوده است.

 

تفسیر پوک ها در فوت پرینت می تواند به معامله گران کمک کند تا روند قیمت و نقاط ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند.

 

Ask و Bid در فوت پرینت و اردر فلو:

 • Ask و Bid دو قیمتی هستند که در اردر فلو نیز نمایش داده می شوند در لیست سفارشات یا اردر فلو Ask قیمتی  بوده که فروشندگان غیر فعال  مایل به فروش یک دارایی در آن بودند، در حالی که Bid قیمتی بوده که خریداران غیر فعال مایل به خرید یک دارایی در آن بودند.

 

 • در فوت پرینت اما مفهوم Ask و Bid اندکی متفاوت است و Ask به قیمتی گفته می شود که خریداران فعال ازآن قیمت خرید خود را انجام داده اند و Bid به قیمتی گفته می شود که فروشندگان فعال در آن قیمت فروش خود را انجام داده اند.

 

ارتباط بین Ask و Bid در  اردر فلو نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا برای یک دارایی است. اگر Ask بیشتر از Bid باشد، نشان دهنده این است که عرضه بیشتر از تقاضا است. این می تواند نشان دهنده یک روند نزولی باشد. اگر Bid بیشتر از Ask باشد، نشان دهنده این است که تقاضا بیشتر از عرضه است. این می تواند نشان دهنده یک روند صعودی باشد.

 

ارتباط فوت پرینت و ولوم پروفایل :

 فوت پرینت و ولوم پروفایل دو ابزار تحلیلی هستند که می توانند برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده شوند. هر دو ابزار اطلاعات ارزشمندی در مورد عرضه و تقاضا برای یک دارایی ارائه می دهند.فوت پرینت حجم معاملات را در یک تیک مشخص، نمایش می دهد. با بررسی فوت پرینت، می توان تغییرات در عرضه و تقاضا برای یک دارایی را مشاهده کرد و ولوم پروفایل حجم معاملات را در هر قیمتی و در بازه ای زمانی مشخص نمایش می دهد. با بررسی ولوم پروفایل، می توان دید که آیا خریداران یا فروشندگان در حال کنترل بازار هستند.همچنین با کمک ولوم پروفایل می توان ماکزیمم و مینیمم تغییرات حجم را در یک بازه زمانی مشخص دریافت  کرد  (VAH   و VAL) .ترکیب فوت پرینت و ولوم پروفایل می تواند به معامله گران کمک کند تا دیدگاه دقیق تری از بازار داشته باشند. با ترکیب این دو ابزار، می توان تغییرات در عرضه و تقاضا برای یک دارایی را در بازه های زمانی مختلف مشاهده کرد

 

استفاده از فوت پرینت بر اساس تعداد تریدرها :

تعداد تریدرها یکی از عواملی است که می تواند بر عرضه و تقاضا برای یک دارایی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر تعداد تریدرها افزایش یابد، می تواند نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به یک دارایی باشد. این می تواند منجر به افزایش قیمت شود.استفاده از فوت پرینت بر اساس تعداد تریدرها می تواند به معامله گران کمک کند تا دیدگاه دقیق تری از بازار داشته باشند. با بررسی فوت پرینت و تعداد تریدرها، می توان دید که آیا خریداران یا فروشندگان در حال کنترل بازار هستند و آیا تعداد تریدرها در حال افزایش یا کاهش است.

 

استفاده از حجم های مشکوک در فوت پرینت:

حجم های مشکوک در فوت پرینت، به حجم معاملاتی گفته می شود که با روند قیمت مطابقت ندارد. این حجم ها می توانند نشان دهنده فعالیت های غیرعادی در بازار باشند، مانند:

 

* فعالیت های سفته بازان: سفته بازان افرادی هستند که از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می کنند. آنها ممکن است حجم های مشکوکی را ایجاد کنند تا قیمت یک دارایی را در جهتی خاص حرکت دهند.

* فعالیت های نهادهای بزرگ: نهادهای بزرگ مانند صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها ممکن است حجم های مشکوکی را ایجاد کنند تا موقعیت های خود را در بازار تغییر دهند.

* فعالیت های فیشینگ: فیشر ها ممکن است حجم های مشکوکی را ایجاد کنند تا سرمایه گذاران را فریب دهند.

استفاده از حجم های مشکوک در فوت پرینت می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر حجم مشکوکی در یک روند صعودی ظاهر شود، می تواند نشان دهنده این باشد که سفته بازان در حال تلاش برای ایجاد یک کف قیمتی هستند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود به یک معامله خرید استفاده کنند.

 

نتیجه :

فوت پرینت می تواند ابزاری ارزشمند برای ترید باشد. با استفاده صحیح از فوت پرینت، معامله گران می توانند احتمال موفقیت خود را در بازار افزایش دهند. فوت پرینت یک ابزار نسبتاً جدید است، اما در حال محبوب شدن است. با افزایش استفاده از فوت پرینت توسط معامله گران، انتظار می رود که ابزارهای جدیدی برای تجزیه و تحلیل فوت پرینت توسعه یابد. همچنین، انتظار می رود که فوت پرینت به عنوان یک ابزار تحلیلی در سایر زمینه ها، مانند تحلیل بازار و تحلیل بنیادی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

توصیه:

 • از فوت پرینت در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید.
 • با انواع مختلف استراتژی های فوت پرینت آشنا شوید و آزمایش کنید تا ببینید کدام یک برای شما بهتر عمل می کند.
 • زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه تفسیر فوت پرینت کنید.

.

نظر خود را بنویسید