ichbelag

ایچیموکو از ابتدا

تاریخچه ایچیموکو

هوسودا معتقد بود که بازارهای مالی دارای الگوهای تکرارشونده هستند که می توان از آنها برای پیش بینی روندهای آینده استفاده کرد. او ایچیموکو را به عنوان یک ابزار برای شناسایی و دنبال کردن این الگوها طراحی کرد.وی بیش از 30 سال را صرف توسعه ایچیموکو کرد. او آزمایشات زیادی را انجام داد تا بهترین تنظیمات را برای این اندیکاتور پیدا کند. در نهایت، او در سال 1969 ایچیموکو را به عموم عرضه کرد.ایچیموکو به سرعت محبوبیت پیدا کرد و یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در جهان شد. این اندیکاتور توسط معامله گرانی در سراسر جهان استفاده می شود، از جمله معامله گران خرده فروشی، معامله گران نهادی و صندوق های پوشش ریسک.

 

ایچیموکو در ژاپن

ایچیموکو در ژاپن به عنوان یک اندیکاتور محبوب برای تحلیل بازارهای مالی شناخته می شود. این اندیکاتور توسط معامله گران ژاپنی در طیف گسترده ای از بازارها، از جمله سهام، ارزها، کالاها و اوراق قرضه استفاده می شود.این اندیکاتور در ژاپن به دلیل دقت و قدرت خود در پیش بینی روند بازار شناخته می شود.   همچنین به دلیل سهولت استفاده از آن مورد توجه معامله گران ژاپنی قرار گرفته است.

 

ایچیموکو در غرب

ایچیموکو در غرب نیز به محبوبیت زیادی دست یافته است. این اندیکاتور توسط معامله گران غربی در سراسر جهان استفاده می شود.   در غرب به دلیل توانایی اندیکانور فوق الذکر در ارائه دیدگاه جامعی از بازار مورد توجه معامله گران غربی قرار گرفته است. این اندیکاتور می تواند برای شناسایی روندهای صعودی، نزولی و خنثی بازار، تعیین نقاط حمایت و مقاومت و شناسایی روندهای کوتاه مدت بازار استفاده شود.

 

اجزای ایچیموکو

ایچیموکو از پنج خط تشکیل اصلی و دو خط فرعی شده است که عبارتند از:

 

خطوط اصلی   :

  Tenkan-sen تِنکان-سن : این خط میانگین متحرک 9 روزه قیمت بسته شدن است.

  Kijun-sen کیجون-سن : این خط میانگین متحرک 26 روزه قیمت بسته شدن است.

  Senkou Span A  سنکو اسپن A : این خط میانگین متحرک 52 روزه از Tenkan-sen و Kijun-sen است.

  Senkou Span B  سنکو اسپن B : این خط میانگین متحرک 26 روزه از Senkou Span A است.

   Chikou Span  چیکو اسپن : این خط قیمت بسته شدن را 26 روز به عقب منتقل می کند.

 

خطوط فرعی :

Direction Line  دایرکشن لاین(DL) : این خط در واقع Kijun-sen با 26 کندل شیفت (انتقال)منفی می باشد.

Quality Line کوآلیتی لاین(QL) : این خط در واقع Tenkan-sen کندل شیفت (انتقال)مثبت می باشد.

 

ارتباط بین اجزای ایچیموکو

خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen دو خط اصلی ایچیموکو هستند. این دو خط می توانند برای شناسایی روندهای صعودی، نزولی و خنثی بازار استفاده شوند.اگر Tenkan-sen بالاتر از Kijun-sen باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر Tenkan-sen پایین تر از Kijun-sen باشد، نشان دهنده یک روند نزولی است. اگر Tenkan-sen و Kijun-sen در یک خط باشند، نشان دهنده یک روند خنثی است.

Senkou Span A و Senkou Span B دو خط ثانویه ایچیموکو هستند. این دو خط می توانند برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار استفاده شوند.

Chikou Span یک خط سوم ایچیموکو است. این خط قیمت بسته شدن را 26 روز به عقب منتقل می کند. Chikou Span می تواند برای شناسایی روندهای کوتاه مدت بازار و یا نشانگری برای ابتدای تغییر روند  استفاده شود.

 

ارتباط اجزا با کندلها

خطوط ایچیموکو با کندل ها نیز ارتباط دارند. کندل ها می توانند برای تأیید سیگنال های ایچیموکو استفاده شوند.به عنوان مثال، اگر خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen در حال صعود باشند و یک کندل صعودی قوی تشکیل شود، این می تواند یک سیگنال خرید قوی باشد.

 

تحلیل ایچیموکو

ایچیموکو می تواند برای تحلیل بازار به روش های مختلفی استفاده شود. یک روش این است که از خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen برای شناسایی روندهای صعودی، نزولی و خنثی بازار استفاده کنید.

روش دیگر این است که از Senkou Span A و Senkou Span B برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار استفاده کنید.

روش سوم این است که از Chikou Span برای شناسایی روندهای کوتاه مدت بازار استفاده کنید.

روش چهارم استفاده از تحلیلهای زمانی مختلف در جهت تشخیص زمان چرخشها در بازار می باشد.

روش پنجم از QL و DL  می توان علاوه برتحلیلهای زمانی در تعیین و تصحیح کراسهای اصلی و فیک استفاده کرد.

نکته : به قطع بین دو خط Tenkan-sen و Kijun-sen  کراس می گویند

 

استراتژی های کلی درایچیموکو

ایچیموکو می تواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده شود. برخی از استراتژی های ایچیموکو عبارتند از:

  استراتژی خرید: این استراتژی زمانی استفاده می شود که خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen از هم عبور می کنند(کراس یا قطع) و Tenkan-sen بالاتر از Kijun-sen قرار می گیرد.

  استراتژی فروش: این استراتژی زمانی استفاده می شود که خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen از هم عبور می کنند(کراس یا قطع)  و Tenkan-sen پایین تر از Kijun-sen قرار می گیرد.

  استراتژی بازگشت: این استراتژی زمانی استفاده می شود که قیمت از ابر یاکومو  (ابر یا کومو به محدوده بین خطوط   Senkou Span A و Senkou Span Bگفته می شود که به Down kumo  و  Up kumo معروفند) بازمی گردد.

  استراتژی شکست: این استراتژی زمانی استفاده می شود که قیمت از یک خط حمایت یا مقاومت ابر( کومو )می شکند.

 

تحلیل زمانی با ایچیموکو

همانطور که اشاره شد ایچیموکو می تواند برای تحلیلهای زمانی بازار نیز استفاده شود. برای این کار، می توانید از کراس(قطع) خطوط

    QLو  Kijun-sen و اعداد 17 و 26 و 35 استفاده کرد.

می توان از کراس ابرها  اعداد +17 و -17  استفاده کرد.

می توان از ابتدا و انتهای فلت      Kijun-senو اعداد 9 و17و26 استفاده کرد

.

شناخت روندها با ایچیموکو

  روند کوتاه مدت: روند کوتاه مدت بازار توسط خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen تعیین می شود. اگر Tenkan-sen بالاتر از Kijun-sen باشد، نشان دهنده یک روند صعودی کوتاه مدت است. اگر Tenkan-sen پایین تر از Kijun-sen باشد، نشان دهنده یک روند نزولی کوتاه مدت است.

  روند میان مدت: روند میان مدت بازار توسط Senkou Span A و Senkou Span B تعیین می شود. اگر Senkou Span A بالاتر از Senkou Span B باشد، نشان دهنده یک روند صعودی میان مدت است. اگر Senkou Span A پایین تر از Senkou Span B باشد، نشان دهنده یک روند نزولی میان مدت است.

  روند بلند مدت: روند بلند مدت بازار توسط خطوط Tenkan-sen، Kijun-sen و Senkou Span A تعیین می شود. اگر Tenkan-sen، Kijun-sen و Senkou Span A در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده یک روند بلند مدت قوی است.

 

سایر مزایا و معایب ایچیموکو

علاوه بر مزایا و معایبی که در ابتدای مقاله ذکر شد، ایچیموکو مزایا و معایب دیگری نیز دارد.

مزایای دیگر ایچیموکو:

  می تواند برای شناسایی الگوهای تکرارشونده در بازار استفاده شود.

  می تواند برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار استفاده شود.

 می تواند برای شناسایی روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازار استفاده شود.

 

معایب دیگر ایچیموکو:

  ممکن است برای مبتدیان پیچیده باشد.

  نیاز به تنظیمات زیادی دارد.

  ممکن است در بازارهای نوسانی دقت خود را از دست بدهد.

 

نتیجه گیری

ایچیموکو یک اندیکاتور قدرتمند است که می تواند برای تحلیل بازارهای مالی استفاده شود. این اندیکاتور می تواند برای شناسایی روندهای صعودی، نزولی و خنثی بازار، تعیین نقاط حمایت و مقاومت و شناسایی روندهای کوتاه مدت بازار استفاده شود.با این حال، مهم است که قبل از استفاده از ایچیموکو، اصول اولیه آن را به خوبی بیاموزید. همچنین، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز برای تأیید سیگنال های ایچیموکو استفاده کنید.

نظر خود را بنویسید