تحلیل بنیادی فارکس - تصویر ۱

تحلیل بنیادی فارکس

همانطورکه می دانیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در واقع دو بال پرواز برای تریدرها و تحلیلگران در بازارهای مالی می باشند. در بازارهایی مانند بازار فارکس که ارزهای مختلف در آن تبادل می شوند، طبعاً اثرگذاری و اثرپذیری این سهمها از اقتصادهای کشورهای مختلف بسیار حائز اهمیت می باشد. در واقع در تحلیل بنیادی بازار ارز یا فارکس بدنبال : اولاً متغیرهای مختلف اقتصادی تأثیرگذاری بر بازار و ثانیاً نهادهای مالی تأثیرگذار بر بازار هستیم. همچنین می دانیم تمامی دولتها با ارائه سیاستهای پولی و مالی اعم از سیاستهای پولی و مالی انبساطی یا انقباضی؛ بدنبال کنترل ارزش و قیمت ارز کشور متبوع خود می باشند. بنابراین علاوه بر موارد فوق در تحلیل بنیادی بازار ارز یا فارکس بدنبال تأثیرگذاری سیاستها و نوع آنها ومکانیسم وشیوه اثر آنها بر ارزها نیز هستیم. یکی از مهمترین ارکان تحلیل بنیادی در بازار فارکس اخبار اقتصادی و دسترسی به تقویم های اقتصادی می باشد؛ در واقع در تمامی کشورها تقویم هایی با نظم بسیار بالا و زمان بندی سالانه دقیق، در مورد مسائل اقتصادی موجود می باشد که در آن کلیۀ اطلاعات آمار و ... اقتصادی ارائه می گردد. هدف از ساخت این تقویم ها کنترل و اطلاع رسانی در مورد متغیرهای اقتصادی است؛ که طبعاً دولتها با کنترل این متغیرها و البته اطلاع رسانی آنها، به کنترل کل اقتصاد نیز می پردازند . همچنین دولتها گاهاً با فصل بندی در مسائل صادرات و واردات و یا حتی فصل بندی در مورد محصولات و تولیدات، با بازی با ارزش ارز خود مقدار فروش و سودآوردی و تولید را کنترل و در نهایت به رسیدن به اقتصاد پویا کمک می نمایند.

فی المثل یکی از محصولات بسیار ارزشمند صادراتی در بسیاری از کشورها نفت خام می باشد می دانیم ایالات متحده یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفتی در جهان می باشد همچنین می دانیم برای کنترل بیشتر بر بازار نفت اقدام به ساخت منابع نفتی بسیار عظیم بر روی خاک نموده که با نفت خریداری شده از کشورهای نفت خیز پر شده اند؛ همچنین این کشور یکی از بزرگترین مصرف کنندگان و طبعاً خریداران نفت جهان می باشد .با در کنار هم قرار دادن این اطلاعات به این نتیجه می رسیم که کشورمذکور هرگاه قیمت نفت به محدوده 70 دلار که محدوده کشش قیمتی آن می باشد، برسد با اعلام مقادیر ذخایر نفتی خود سعی در تأثیرگذاری بر قیمت نفت را دارد. همچنین اگر به مقدار موردنظر موفق به این تأثیرگذاری نشد در مرحله بعد با عدم خرید نفت و برداشت از ذخایر بر روی خاک خود؛ اقدام به ایجاد کاهش تقاضا در بازار نموده ،که این خود باعث کاهش قیمت نفت می گردد. اگر باز هم این کاهش مورد نظر این کشور نبود اقدام به اعلام خبر تولید نفت می نماید که این شوک باعث افت عظیم قیمت نفت می گردد. در مرحله بعد با اعلام عدم امکان اجاره مخزنها برای تخلیه نفت خام، باعث افت شدید در قیمت قراردادهای آتی نفت می گردد و در انتها با تولید نفت و عرضه آن به بازارهای داخلی کشور خود، باعث افت شدید قیمت نفت می گردد. در واقع با دانستن این اطلاعات به عنوان تحلیل های بنیادی در بازار فارکس می توان اندکی از بار تحلیل تکنیکال کم نمود.

لازم به ذکر است که در تمامی مراحل فوق دولت مذکور با بازی با ارزش ارز خود، اقدام به حمایت بیشتر از استراتژی کنترل بازار نفت می نماید. در واقع گاهاً و در برخی موارد؛ کشور مذکور اقدام به صادرات نفت توسط کمپانی های بزرگ چند ملیتی نیز می نماید . پر واضح است که در زمانی که نیاز به صادرات بیشتر می باشد طبق نظریه فیشر باید ارزش ارز کشور صادرکننده افت کند و این کار با بازی بانک مرکزی آن کشور با نرخ بهره (سیاست های پولی) قابل دسترسی می باشد . با اعلام خبر احتمال کاهش نرخ بهره ( این امر یعنی ضعف دلار) افزایش صادرات نفت به راحتی قابل دسترسی است.

 حال پس از مدتی و پس از حصول نتایج لازمه در کنترل بازار و کنترل قیمت؛ اقدام به اعلام خبر «احتمال افزایش یا ثابت ماندن نرخ بهره» توسط بانک مرکزی آمریکا می نمایند. واضح است که در موارد فوق در واقع حتی عمل موردنظر یعنی کاهش یا افزایش نرخ بهره ممکن است انجام هم نشود، ولی اثر روانی اعلام این خبر باعث حصول نتیجه موردنظر می گردد؛ پس با – حتی- بازی با اخبار اقتصادی گاهاً به آنچه که مورد نظر در اقتصاد است می توان رسید.

با این اوصاف و به زعم اینجانب، سطور فوق لزوم یادگیری و دانستن تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز یا فارکس را برای ما روشن می سازد.

 

نظر خود را بنویسید