مهندس سینا خیاطی

نام: مهندس سینا خیاطی

فارغ التحصیل رشته مهندسی مدیریت پروژه 

دارای مدرک MBA

فعال در بازار هاي مالي داخلي و خارجي از سال ١٣٩٢

تحلیلگر ومعامله گر  تکنیکال و بنیادی در حوزه بازار های بین المللی 

مدرس دوره های تکنو پرایس اکشن  

مدرس تابلو خوانی و روانشناسی بازار در حوزه بورس ایران

مبدع سبک روانشناسی چارت قیمت در مارکت های مالی