مهندس سعید روندی

نام: مهندس سعید روندی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک 

سابقه فعالیت ده ساله در بازارهای مالی

تحلیلگر ومعامله گر  تکنیکال و بنیادی در حوزه بازار های بین المللی

 مدرس دوره های کلوپ هوش بورسی و نخبگان بورسی 

نویسنده کتاب های معامله گری به روش ایچیموکو 

مترجم و نویسنده کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی استیو نیسون