پکیج آسترولوژی مقدماتی

مدرس دوره :

دکتر محمدحسن ژند

درباره پکیج آسترولوژی مقدماتی

سرفصل ها

 • مفهوم آسترولوژی
 • انواع آسترولوژی
 • چرایی وجود آسترولوژی
 • دسته بندی سبک های مختلف آسترولوژی
 • معرفی دایره البروج و منطقه البروج
 • معرفی زودیاک و انواع آن و اجزای آن
 • معرفی سیارات
 • معرفی نشانها یا بروج
 • ارتباط سیارات با نشانها و پایگاه اقامت آنها
 • نقاط اوج و فرود
 • عناصر سیارات
 • تاثیرات سیارات
 • حرکات برگشتی
 • زوایا و انواع اسپکت ها
 • خصوصیات نشان ها
 • کیفیت نشان ها
 • عناصر نشان ها
 • انرژی نشان ها
 • تاثیرات نشان ها
 • مفهوم ORB
 • معرفی نرم افزار ZET
 • معرفی و شیوه نصب و گرفتن داده از بازار بورس در
  نرم افزار TS (TIMING SOLUTION)
 • ارتباط قیمت و طول جغرافیایی
 • معرفی مفهوم چارت
 • ترانزیت چارت و نازال چارت
 • فاز های سیاره ای
 • الگوهای سیاره ای
 • الگوهای زاویه ای
 • بررسی اجمالی چرخه ها

معرفی دوره

 

نمونه آموزش پکیج

بهتون پیشنهاد میکنیم قبل از شرکت در هر دوره آموزشی از مشاوره رایگان قبل از دوره استفاده کنید. فقط کافیه فرم رو پر کنید.

نظر خود را بنویسید