پرایس اکشن

https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2021/05/Price-Action-1.m4v
رایگان!

الگوهای کلاسیک

کلاسیک  

رایگان!

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2021/05/تحلیل-تکنیکال-مقدماتی-2-1.m4v
رایگان!

استراتژی های معاملاتی

https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2021/05/استراتژی.mp4
رایگان!

اندیکاتورها

https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2021/05/دوره-رایگان-اندیکاتورbw-Mfi-1.m4v
رایگان!

بورس ایران

قسمت اول     قسمت دوم

رایگان!

معرفی کلی بازارهای مالی

https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2021/05/معرفی-کلی-بازارهای-مالی.mp4
رایگان!

آموزش امواج الیوت مقدماتی

درس اول ویدئو انواع سیکل ها (موج) https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2020/04/part_1.mp4 درس دوم ویدئو کف مطلق با استفاده از قاعده رابرت ماینر https://academydrzhand.com/wp-content/uploads/2020/04/part_2.mp4…
رایگان!