رضا شریعتی

نام: رضا شریعتی

فارغ‌التحصیل ای تی

فعالیت در بازار های مالی از سال 1390

ویراستار کتاب بازار بورس برای مبتدیان و اسکلپینگ رفتار قیمت در بازار فارکس

مدرس آسترولوژی مالی