توجه توجه:

هزینه ها بابت اشتباه نرم افزاری یک صفر بیشتر خورده، اما در داخل درگاه به صورت ریال و درست از حساب شما کسر می‌شود.

با تشکر 

اشتراک تحلیل های به روز دکتر محمد حسن ژند

 

[register_form]

 

این تحلیل ها صرفا تحلیل های دکتر ژند میباشد و ملاک خرید یا فروش نمی باشد.